Analyse
Rapporten
CVR Transcript
Multimedia
Overige documenten
Downloads
Forum
Links
 

Toespraak van minister Eurlings 

Dhr. Eurlings is minister van Verkeer en Waterstaat ten tijde van de dertigjarige herdenking van de ramp. Namens de Nederlandse regering reist hij af om de nabestaanden en betrokkenen toe te spreken. Hieronder volgt de toespraak.
Dames en heren,

Vandaag precies dertig jaar geleden klonk er een harde klap op de luchthaven Los Rodeos hier op Tenerife. Het was een klap die ons tot op de dag van vandaag stil maakt. Het onvoorstelbare aantal van 583 mensen vond de dood. 583 mensen, weggerukt uit de kring van hun gezin, hun familie, hun vrienden en hun gemeenschap. Daar zijn geen gemakkelijke woorden voor. Laat staan dat er woorden zijn die de pijn en het gemis kunnen wegnemen van u, die nu al dertig jaar met de gevolgen van de ramp leeft. Het verdriet slijt misschien, maar verdwijnt nooit. Of zoals de heer Groenewoud het laatst in een interview zei: ‘De ramp is een wond, die nog altijd verzorging nodig heeft.’

De herdenkingsdienst die destijds in Nederland werd gehouden, maakt voor altijd deel uit van ons collectieve geheugen. Een vliegtuighangar waar de kisten rijen dik stonden opgesteld. Sprekers die naar de juiste woorden zochten, en ze maar met moeite vonden. En vooral: het verdriet en de verbijstering op de gezichten van de achterblijvers. Wie die hartverscheurende beelden heeft gezien, vergeet ze nooit meer. Ik was toen zelf nog maar een paar jaar oud, maar zelfs bij mij staan deze beelden op het netvlies gebrand. Vooral ook omdat ik me levendig herinner hoe aangedaan mijn ouders waren.

Het indrukwekkende monument dat nu op de berg Mesa Mota is geplaatst, staat er in de eerste plaats voor u. Het staat er om te gedenken, herinneringen te delen en over grenzen heen troost te zoeken bij elkaar. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ik beschouw het monument ook als een waarschuwing aan de mondiale luchtvaartwereld; de waarschuwing dat veiligheid een permanente opdracht is. De kunstenaar Ruud van de Wint noemt zijn schepping zelf een symbool van oneindigheid. Ik schaar daar graag ook de plicht onder om ons oneindig in te spannen voor een zo veilig mogelijke luchtvaart.

Na de ramp op Los Rodeos is er veel veranderd. Veiligheidsprocedures werden aangescherpt en de technische eisen aan vliegtuigen opgeschroefd. Maar het kan altijd beter en het moet altijd beter. Want ook na 23 maart 1977 is de wereld nog regelmatig opgeschrikt door luchtvaartrampen. In Nederland denken we daarbij meteen aan de El Al boeing die zich op 4 oktober 1992 in een Amsterdams flatgebouw boorde. Maar ik denk natuurlijk ook aan 11 september 2001, de dag dat de wereld de adem inhield toen vliegtuigen werden ingezet als terroristisch wapen. En nog onlangs verongelukten in Indonesië 21 mensen met een toestel van Garuda. Het zijn ongelijksoortige gebeurtenissen die ik noem, maar ze hebben één ding gemeen: de prijs van vele onschuldige mensenlevens. Wij kunnen en mogen daar niet in berusten. Luchtvaartveiligheid is geen zaak van compromissen en mag dat ook nooit worden.

Dames en heren, ik ben me er ten diepste van bewust dat nieuwe rampen niet alleen nieuwe wonden slaan, maar ook oude wonden openrijten. Wonden die – in de woorden van de heer Groenewoud – onderhoud nodig hebben. Daarvoor zijn wij hier vandaag bij elkaar. Daarom moest het Tenerife Memorial er ook komen, als een plek van stilte en bemoediging.

Vandaag betuigen wij ons respect aan de 583 slachtoffers. Vandaag zoeken wij steun bij elkaar. Ieder doet dat vanuit zijn eigen perspectief en met zijn eigen persoonlijke herinneringen. Maar ik ben er van overtuigd dat samen herdenken helpt; niet om te vergeten, want dat mogen we niet laten gebeuren, maar wel om het verdriet te verwerken. Ik wens u daarbij alle kracht toe.

Dank u wel