Analyse
Rapporten
CVR Transcript
Multimedia
Overige documenten
Downloads
Forum
Links
 

Toespraak van Dhr. Leo van Wijk, President-directeur Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Deze toespraak is gedaan op de 30-jarige herdenking van de ramp op Tenerife.
Dames en heren,

27 maart 1977. Tenerife. Deze datum en plaats staan in ieders geheugen gegrift. 27 maart 2007. Dertig jaar later zijn wij bij elkaar óp Tenerife. Net als nu, kwamen ook vijf jaar geleden velen van u bij elkaar. Nabestaanden, familie, vrienden van de slachtoffers, hulpverleners en betrokkenen van toen, medewerkers en oud-medewerkers van Holland International, Pan Am en KLM waren bij elkaar in Amsterdam om het ongeluk tussen een Boeing 747 van PanAm en een Boeing 747 van KLM te herdenken.

Op initiatief van de Stichting Nabestaanden Slachtoffers Tenerife was er op 27 maart 2002 een samenzijn met een bijzonder karakter. Een emotie-volle, troostrijke dag, die volgens de Voorzitter van de Stichting, Jan Groenewoud, een vervolg zou moeten hebben. De gedachten gingen toen uit naar het plaatsen van een gedenkteken op Tenerife. Vijf jaar later. Vandaag is het dertig jaar geleden en herdenken wij hier in Santa Cruz te Tenerife opnieuw de slachtoffers van de verschrikkelijke ramp. Niet eerder vond op Tenerife een herdenking plaats en niet eerder konden wij gedenken samen met de Spaanse bewoners en hulpverleners.

Op dit eiland waar zoveel levens op 27 maart 1977 een noodlottige wending namen, was het ook de lokale bevolking die werd geconfronteerd met de verschrikkingen van deze zo levenstekenende gebeurtenis. Het is goed dat ook de bewoners van Tenerife nu de gelegenheid hebben hun eigen ervaringen te delen en te verwerken met betrokkenen van elders. De wens om een gedenkteken op Tenerife op te richten heeft de Stichting gebracht tot dit initiatief van samenzijn. U allen hier aanwezig heeft het gebracht tot de moed, om vandaag te komen tot nabij de plaats waar uw dierbaren het leven lieten. Ik heb diep respect voor de stap die u allen gezamenlijk vandaag maakt. En ik wil daarom ook graag mijn complimenten maken aan Jan Groenewoud, zijn medebestuursleden van de Stichting Nabestaanden Slachtoffers Tenerife en alle overige betrokkenen die vandaag deze stap mogelijk maken. Niet op de laatste plaats de Spaanse autoriteiten, die de gelegenheid bieden om deze herdenkingsbijeenkomst op Tenerife te laten plaatsvinden.

Vanmiddag wordt als resultaat van alle inspanningen van de afgelopen jaren het International Tenerife Memorial onthuld. Voor velen is de gedachte aan de gebeurtenissen van 27 maart 1977 verbonden met de broosheid van het bestaan en een abrupt einde. De sculptuur die de berg Mesa Mota zal sieren is een plotseling eindigende wenteltrap die ook een symbool van oneindigheid wil zijn. De oneindige spiraalbeweging van de trap zal ons blijven herinneren aan de tragiek en het verdriet, de broosheid van ons bestaan. Maar ik hoop van harte dat deze trap u ook een trede verder zal helpen in het voortdurende proces van verwerken.